Välkommen in i Wiks naturpark

När Wikparken gjordes i ordning runt sekelskiftet 1800, var tanken att besökare skulle kunna gå runt i området, upptäcka smultronställen och njuta av naturen. Det fanns flera kilometer slingrande promenadstigar och rastplatser med parkbänkar och paviljonger. Parken har förändrats en del sedan dess, men erbjuder fortfarande ett vackert och omväxlande naturområde att uppleva och upptäcka.

Innan parken skapades, var detta ett öppet landskap med beteshagar, slåtterängar och lövträd. När parken skapades planterades nya träd och buskar som formade en tät grönska runt promenadstigarna. Parken var dock krävande att underhålla, och en bit in på 1900-talet började den förfalla och växa igen.

När Upplandsstiftelsen restaurerade parken på 1990-talet, ville man bevara olika delar av parkens långa historia och de biologiska värden som hörde till. I vissa delar återskapades beteslandskapet med gamla ekar, slåtterängar och betande kor. På andra platser återskapades 1800-talets parkmiljöer, medan på ytterligare andra fick igenväxningen fortsätta.

Visste du att

Parken är en av de platser som har flest rödlistade (alltså ovanliga och hotade) arter i länet.

Parken är omkring 40 hektar stor, alltså ungefär lika stor som 80 fotbollsplaner.

Gå vidare

Vi ska nu flytta oss in i den östra delen av parken, och ta kurs mot Slåtterängen. På vägen dit ska vi stanna till och lära oss mer om hasseln som växer i många stora knippen i parken.