Slåtterängens artrika liv

Förr i tiden fanns det flera slåtterängar på Wik, och här i naturparken har Upplandsstiftelsen återskapat en sådan äng. På en slåtteräng växer örter, blommor, gräs och andra stråväxter som skördas på sensommaren. Förr var skörden viktig som vinterfoder åt gårdens djur.

Slåtterängar har en mycket rik biologisk mångfald. Den regelbundna slåttern, där man tar bort höet, gör att ängen blir näringsfattig vilket gynnar många arter att leva tillsammans utan att någon art tar över. På vissa ängar kan det finnas upp till 50 arter blommor och gräs per kvadratmeter. Ängsblommorna är viktig mat för många insekter, som fjärilar och bin. Eftersom skörden vanligtvis sker på sensommaren, kan växter och djur föröka sig i lugn och ro hela försommaren.

Tidigare fanns det massor av slåtterängar runtom i Sverige, men när man började odla djurfoder på åkrar försvann många av ängarna och antalet ängsväxter minskade.

Visste du att

Det gamla uttrycket ”äng är åkers moder” talar om hur viktiga ängar var förr i tiden. Mängden hö som skördades från ängen avgjorde hur många djur man kunde utfodra under vintern. Och antalet djur avgjorde i sin tur hur mycket gödsel som kunde användas på åkrarna för att ge en rikare skörd.

Gå vidare

Nu fortsätter rundturen in i parken. Om du vill förkorta rundturen kan du vid vägskylten en bit fram svänga in på stigen ”Genvägen” och gå direkt till det sista stoppet ”Fejkade fornminnen, gravstenar och märkvärdiga träd”. Annars fortsätter du rakt fram till nästa stopp som är vid en annan typ av äng – Lundängen.