Hitta hem i hålträd

Gamla grova träd med håligheter, så kallade hålträd, är viktiga livsmiljöer för många djur. Flera fågelarter, som blåmes, kattuggla och stare, häckar i trädens håligheter. Dessutom lever många insekter i den ruttna veden i trädens hål. Många av dessa är rödlistade, alltså ovanliga och hotade.

Fladdermöss, som vattenfladdermus och större brunfladdermus, trivs också i hålträd. På Wik finns ovanligt många fladdermöss. Vid inventeringar har man hittat ett tiotal arter i området. Flera av dessa arter är rödlistade, till exempel brunlångöra, nordfladdermus, sydfladdermus och sydpipistrell.

Foto: Linn Kierkegaard

I botten av gamla hålträd, som den här eken, samlas med tiden ett rödbrunt pulver som kallas för mulm. Mulm består av söndergnagd ved, spillning och rester av insekter och den är viktig föda för manga småkryp.

Visste du att

Fladdermöss är mest aktiva under natten, och hittar i mörkret med hjälp av ekot från ultraljud som de skickar ut genom munnen eller nosen.

Gå vidare

Nästa stopp blir vid en av parkens gamla ”sparbanksekar” som ligger vid ängen några hundra meter fram.