Parkek

Det här är ett exempel på en yngre parkek. I Wiks naturpark finns två typer av ekar: parkekar och gammelekar. Parkekarna är den yngre generationen ekar som växt upp i den lummiga och tätvuxna naturparken. För att nå upp till solljuset har de växt sig höga med rak och kvistfri stam. Gammelekarna har ett helt annat utseende. De är alla mer än 200 år gamla och växte upp innan parken anlades i början av 1800-talet. De växte upp i ett öppet landskap med gott om solljus och fick därför grov knotig stam och bred och yvig trädkrona. När du promenerar i parken kan du hitta flera exempel på både parkekar och gammelekar. Den äldsta eken i parken är troligen omkring 400 år.