Parkering för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I anslutning finns handikappanpassad torrtoalett samt tillgänglig rastplats och utsiktsplats.