Personalbostäder Liewen och Essen

De båda personalbostäderna Liewen och Essen byggdes på 1960-talet, och var redan från början bostäder för lärare på folkhögskolan. Husen har i dag, liksom andra hotell och elev- och personalbostäder på Wik, namn efter släkter som ägt Wik. Släkten von Liewen ägde Wik under större delen av 1700-talet. Efter det gick säteriet över till släkten von Esssen som ägde Wik från år 1791 till år 1912.