Ramborgs gård

Hur bodde herrskapet på Wik innan slottet byggdes? Arkeologerna har hittat ledtrådar till Wiks tidiga historia nere i marken.

År 2014 gjorde arkeologer från Upplandsmuseet en liten undersökning på gårdsplanen framför Wiks slott och Stenhuset. Ett par decimeter under markytan stötte de på en 1,5 meter bred mur i gråsten. Muren har varit del av en husgrund, och prover visade att den byggdes någon gång under 1300-talet. Husgrunden är ett tecken på att dåtidens huvudbyggnader låg på ungefär samma plats som i dag.

I samma område hittade arkeologerna också spår av en kraftig brand som verkar ha drabbat gården på 1300-talet. Spåren bestod av ett tjockt lager kol, sotig sand och krossat tegel. Hur stor eller förödande branden var går inte att säga exakt, men åtminstone delar av bebyggelsen måste ha förstörts.

Bildblock med två fotografier. Den ena bilden föreställer stora stenblock i en mur som grävts fram i ett schakt. Den andra är en närbild på marken i en grop där det går att se hur roströda och svarta lager i jorden.

Till vänster syns delar av den stenmur som hittades vid den arkeologiska undersökningen. Till höger en närbild på en del av brandlagret som berättar om en kraftig brand på Wik under 1300-talet.

Foto: Anna Ölund/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND).