Rastplats Slåtterängen

Vid Slåtterängen finns en rastplats med bänkbord.