Skolhuset

Region Uppsala folkhögskola, tidigare Wiks folkhögskola, håller till i det stora tegelhuset vid parken. Huset byggdes i början av 1970-talet i samband med ett omfattande nybyggnadsprogram på Wik. Förutom skolhuset uppfördes tre matchande studentbostäder samt en lärarbostad i samma område. Dessutom renoverades flera av de äldre husen. Skolbyggnaden ritades av arkitekten Per Lundquist i tidstypisk modernistisk stil.

Även om dagens skolhus byggdes på 1970-talet har själva folkhögskolan en betydligt längre historia på Wik. En folkhögskola fanns från 1876 inne i Uppsala. I början av 1900-talet sökte landstinget nya lokaler för skolan, helst på landsbygden med behörigt avstånd till stadens ”frestelser och fördärf”. År 1923 köpte landstinget slottet och inom ett par år var folkhögskolan i full gång på Wik. Från början användes bara de befintliga byggnaderna – i slottet fanns skolmatsal och lärosalar, och i stenhuset undervisningskök och rektorsbostad.

På Wik har folkhögskolan i dag estetiska utbildningar inom film, skådespeleri och konst samt tolkutbildningar. Hösten 2025 startar även en musikutbildning.

För några år sedan bytte folkhögskolan namn till Region Uppsala folkhögskola och har även verksamhet i Heby, Tierp och Uppsala.

Läs mer om Region Uppsala folkhögskola (regionuppsala.se).