Smedjan

Den lilla smedjan i utkanten av parken byggdes förmodligen samtidigt med Tengbomshuset omkring år 1915. Smedjan är välbevarad och har fortfarande kvar den gamla ässjan och bälgen.

En eller flera smedjor har alltid funnits på Wik, och på grund av brandrisken placerades byggnaderna på avstånd från huvudbyggnaderna. I smedjorna tillverkades allt möjligt som behövdes till gården, till exempel spikar, hästskor, gångjärn, dekorationer och verktyg.