Stenhuset

Stenhuset byggdes år 1751 som ett nytt bostadshus för herrskapet på Wik. Slottet hade vid det laget inte använts som bostad i någon större utsträckning på minst 100 år, och innan Stenhuset byggdes hade ägarfamiljen bott i det så kallade Trähuset på andra sidan slottsgården.

Från början såg Stenhuset annorlunda ut: det var putsat och troligen ljust gult, och saknade de båda sidoflyglarna som byggdes till i början av 1800-talet. Tegelfasaden knackades fram senare under 1800-talet.

Från mitten av 1700-talet fram till år 1912 bodde ägarfamiljen i det tre våningar höga Stenhuset. I den mellersta huvudvåningen fanns familjens sovrum, matsal, sällskapsrum och bibliotek. I bottenvåningen fanns ett stort kök och förrådsutrymmen. När folkhögskolan först kom till Wik användes Stenhuset för rektorsbostad och trädgårdsmästarbostad. På den översta våningen fanns elevrum och i källarplanet fanns undervisningskök och badavdelning. I dag används huset för reception, kontor och konferenslokal.