Stenmuren

I flera hundra år har slottet och parken ramats in av en lång stenmur, som till stora delar finns kvar i dag.

Stenmuren uppfördes förmodligen någon gång under 1600-talet och byggdes runt det som på kartan kallas ”Viks mur”, alltså själva herrgården med slottet, Stenhuset och parken. På andra sidan muren fanns säteriets jordbruk med ladugård, ekonomibyggnader, arbetarbostäder och åkrar. I Wiktidningen år 1987 berättar Eivor Hellgren, som växte upp på Wik i början av 1900-talet och sedan tog över jordbruket efter sina föräldrar, om murens betydelse:

Mellan Viks mur och Wiks gård finns alltjämt en stenmur. Den är ett yttre tecken på generationers idoga arbete och ordningssinne men också ett tecken på de sociala förhållanden som rådde i svunnen tid. Stenmuren var en gräns mellan herrskap och arbetsfolk. Vardagslivet på andra sidan stenmuren var långt ifrån glansfullt.

Wiktidningen nummer 62/1987