Tengbomshuset

Omkring år 1915 lät Alfred Berg uppföra det så kallade Tengbomshuset som ny ladugård och ekonomibyggnad. I samband med att Alfred Berg köpte Wik år 1912 hade slottsområdet styckats av från jordbruket, och därför saknades ladugård och liknande ekonomibyggnader.

Huset ritades av den berömde arkitekten Ivar Tengbom, och fick en nationalromantisk stil med faluröda väggar, spröjsade fönster och takkupor. I den stora byggnaden rymdes häststall, bås för svin och fjäderfän (inklusive påfågel), vedbod, vagnsbodar och slöjd-, foder- och redskapsbodar samt bostad för gårdens kusk.

När folkhögskolan tog över Wik på 1920-talet flyttade lantmannaskolans djur och redskap in i den södra längan, medan den norra längan användes för elev- och lärarbostäder samt en vävstuga. Tengbomshuset har fortfarande en viktig roll för folkhögskolan som bland annat har konstateljéer och verkstäder i huset.

Svartvitt fotografi med ena längan på ett U-format hus. Framför huset står en stor ek.

På det här fotografiet från år 1965 syns den stora gamla eken som det U-formade Tengbomshuset byggdes runt. Eken stod kvar på gårdsplanen till år 2000.

Foto: Gunnar Sundgren/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND).

Bildkälla (digitaltmuseum.se)