Torrtoalett

Två torrtoaletter som är öppna året runt. Den ena är tillgänglighetsanpassad med ramp, men saknar ledstång.