Vedkyrkogården

På vedkyrkogården samlar vi döda träd och grenar från naturparken. Död ved är viktig för den biologiska mångfalden eftersom den är en betydelsefull livsmiljö för tusentals arter. Många av arterna som lever i ved är sällsynta och hotade skalbaggar, blomflugor och svampar.

Träd dör av olika anledningar. Det kan blåsa eller ramla omkull, drabbas av sjukdom, få brist på solljus eller helt enkelt dö av hög ålder. När ett träd dör i naturparken på Wik ska det helst stå kvar där det levde, eller ligga kvar där det ramlade omkull. Men döda träd och grenar som behöver flyttas samlas ihop och läggs på en vedkyrkogård.