Wikbadet

Nedanför slottet finns en badplats med bryggor och badramp, hopptorn, sandstrand, torrtoalett och en stor gräsyta med flera bänkbord.

Vid badplatsen finns två större bryggor, en flytbrygga med hopptorn och en tillgänglighetsanpassad badramp. I anslutning finns en tillgänglighetsanpassad torrtoalett. Wikbadet är ett kommunalt friluftsbad som sköts av Uppsala kommun.

Under sommarsäsongen kontrolleras vattenkvaliteten regelbundet och provsvaren meddelas på en anslagstavla vid badet. 

Du kan även läsa provsvaren på nätet (havochvatten.se). 

Läs mer om Wikbadet (uppsala.se).