Vattnet i centrum

Under hela Wiks historia har det alltid varit liv och rörelse vid sjön. Många viktiga byggnader som behövde vatten fanns här. Idag står fortfarande Bränneriet kvar, som byggdes på mitten av 1700-talet och användes bland annat som brygghus, smedja och tvättstuga. 

Nedanför Bränneriet låg den stora sjöbryggan där båtar kunde lägga till. Under andra halvan av 1800-talet byggdes en ny brygga för den nya tidens ångbåtstrafik på udden nedanför slottet. Ångbåtsbryggan blev ett viktigt resecentrum för bygden, och trafiken med passagerar- och transportfartyg var trafikerad fram till 1930-talet.

Idag är vattnet kanske inte lika praktiskt viktigt för verksamheten på Wik, men det är fortfarande betydelsefullt för den biologiska mångfalden, fritidslivet och naturupplevelsen. 

Målning som föreställer en sjö med landskap målat runtomkring. Själva vattnet är i fokus. På land runt sjön är byggnader och platser utmärkta.

Foto: Uppsala universitetsbibliotek. 

I äldre tid var vatten något som förenade snarare än skilde åt, något som akvarellen visar. Den målades av Johan Gustaf Härstedt den 19 augusti 1807 och har rubriken ”Belägenheten af och omkring Vik, Vikhus eller Vikmur, vid Mälaren”. Här syns slottet (”gamla stenhuset Viks mur”) och Förvaltarbostaden (”inspektorsbyggningen”) och på andra sidan viken syns grannarna Fittja kyrka,Hässle, Bjelkesta och Giresta kyrka.

Visste du att

Stenhuset är byggt för att tittas på från sjösidan, det ser mycket pampigare ut därifrån.  

Gå vidare

Om du vill stanna kvar här en stund finns flera spännande platser i närheten att läsa om på kartan, till exempel Bränneriet, badplatsen och ångbåtsbryggan.  

Rundturen fortsätter längs vattnet in i den stora naturparken på Wik. I nästa stopp får du lära dig mer om den vackra parken, dess invånare och historia.