Den väldiga vilda parken

Under större delen av Wiks historia har området runt slottet varit ett öppet landskap med beteshagar, slåtter- och ekängar. Detta förändrades när ägaren Hans Henrik von Essen anlade en stor park runt sekelskiftet 1800. Parken utformades som en engelsk park, vilket då var mycket modernt. En engelsk park skulle kännas naturlig och vild med slingrande promenadstigar, vackra vyer och spännande platser att upptäcka. Wikparken blev 40 hektar, vilket motsvarar ungefär 80 fotbollsplaner. Sammanlagt hade parken sju kilometer underhållna promenadstigar. 

Den stora parken var svår och krävande att underhålla, och en bit in på 1900-talet började den förfalla och växa igen. För att bevara både kultur- och naturvärden i området restaurerades parken av Upplandsstiftelsen i början av 2000-talet. Under restaureringen röjde man bort buskar och sly, återupptog betesdrift, slåtter och lövängsbruk, samtidigt som delar av parkmiljön bevarades. Wiks naturpark är idag känd för sin rika biologiska mångfald och här trivs många rödlistade arter, till exempel ovanliga fladdermöss. 

Knotig gammal ihålig ek.

Foto: Linn Kierkegaard

Innan parken dominerade de knotiga gamla sparbanksekarna landskapet runt Wik. Några av dem finns fortfarande kvar i naturparken och de är viktiga boplatser för många ovanliga insekter och svampar. Bilden föreställer ovan parkens äldsta ek som stått på plats sedan 1600-talet. 

Visste du att

Hans Henrik lät resa en stor minnessten eller gravsten över några av sina hästar i den nya parken. En av hästarna hade fått sitt namn efter Wiks första kända ägare: Ramborg.  

Det finns gott om sägner och spökhistorier kopplade till parken. Håll utkik på kartan.

Gå vidare

Nästa stopp på rundturen blir skolhuset, och vägen dit går genom naturparken. Längs vägen kan du hitta flera platser på kartan där du kan läsa mer om växter, djur, sägner och historia i parken. Framme vid skolan får du lära dig mer om den pigga 100-åringen - Wiks folkhögskola.