Folkhögskolan – en pigg 100-åring

Skolhuset byggdes i slutet av 1960-talet, men folkhögskolan på Wik har en mycket längre historia. Uppsala läns landsting (nuvarande Region Uppsala) köpte Wik 1923 med planen att flytta länets folkhögskola dit. Redan 1926 kunde undervisningen börja, och den var ursprungligen uppdelad i en manlig vinterkurs och en kvinnlig sommarkurs. Båda kurserna studerade teoretiska ämnen, gymnastik och sång. De praktiska ämnena skilde sig åt. Flickorna lärde sig till exempel matlagning, konservering och sömnad, medan pojkarna studerade skogshushållning, jordbrukslära och bokföring. På 1940-talet avskaffades könsuppdelningen steg för steg. Under 1980- och 90-talen profilerades skolans kurser med estetiska inriktningar såsom konst, musik, skrivande och teater. Denna estetiska inriktning finns kvar idag, med utbildningar inom konst, film och skådespeleri. 

En viktig del av folkhögskolans pedagogiska idé var att eleverna bodde på området. Fritiden blev en del av skoltiden, med stort fokus på aktiviteter som idrott, gymnastik, sång och musik. På lördagar ordnades gemensamma sammankomster för alla lärare och elever. Idag är detta obligatoriska umgänge borta, men många av skolans kursdeltagare bor fortfarande på Wik. Studentbostäderna, som byggdes i samma stil som skolhuset, ligger strax öster om skolan. 

Svartvitt fotografi med ungdomar som sitter vid träbord i raka rader i en stor sal och antecknar på block. I bakgrunden syns en öppen spis och tavlor på väggarna.

Foto: Paul Sandberg/Upplandsmuseet. 

Kurs i föreningsteknik och mötesledarskap Wiks folkhögskola år 1934. Eleverna sitter i riddarsalen på slottet som var en av skolans lärosalar. Vid den här tiden hade skolan de flesta av sina lärosalar inne i slottet. Först 1971 fick skolan nya lokaler området.

Visste du att

Uppsala läns folkhögskola grundades 1876 och låg ursprungligen i Uppsala. Snart uppstod dock åsikter inom landstinget om att skolan borde flyttas till landsbygden. Man menade att placeringen i Uppsala, "med dess frestelser och förvärv", gjorde att ungdomarna kom hem med "stadsfasoner, mindre enkla vanor, fallenhet till översitteri och dylikt". Efter en utredning flyttades skolan först till Gryttjom och sedan till Wik. 

År 2021 bytte Wiks folkhögskola namn till Region Uppsala folkhögskola och har nu verksamhet även i Uppsala, Tierp och Heby. 

Gå vidare

Nästa stopp är vid huset Tengbom. I dag används huset till ateljé och verkstad för folkhögskolan men från början rymde det förutom hästar, svin och fjäderfän även slöjdbod, vagnsbod, vedbod och en kuskbostad.