Muren mellan herrskap och arbetsfolk

Nedanför slänten ser du en del av den gamla stenmuren som i flera hundra år har ramat in slottsområdet. Muren markerade tidigare gränsen mellan mangården (slottet med tillhörande byggnader) och ekonomigården (huvudgårdens jordbruk). Här fanns ladugård, stall, fähus, lador, magasin, ekonomibyggnader och arbetarbostäder. Många människor bodde och arbetade på gården. Pigorna och drängarna arbetade på åkrarna och i ladugården och godsets torpare och landbönder bidrog med ränta och dagsverken. Torpen under Wik var avgörande för jordbruket, och torparna arbetade oftast två eller tre dagar i veckan året runt på 1700-talet. Under 1800-talet anställdes även statare som bodde i statarlängor på gården. 

När Wik skulle säljas år 1912 delades säteriet upp i två delar: slottsområdet (Viks mur) som köptes av Alfred Berg och jordbruket (Viks gård) som köptes av C.A. Hellgren. 

Blyertsteckning föreställande barn och kvinnor som arbetar mellan höstackar på en äng. I bakgrunden syns ett slott och träd.

Teckning av konstnären Carl Stefan Bennet.

Foto: Uppsala universitetsbibliotek.

Kvinnor och barn skördar ängen vid Wik 1800-talet

Visste du att

Den vita ladugården på Viks gård byggdes år 1799 och är Upplands äldsta lerhusbyggnad. Ladugården är murad av halmblandade lerblock som ströks med kalkbruk. Från början hade ladugården också ett halmtak.  

Gå vidare

Vill du upptäcka  mer intressanta platser och berättelser hittar du dom på kartan. I närheten hittar du den gamla köksträdgården vid växthuset och barockträdgården som låg mellan trädgårdsmästarbostaden och slottet. Om du viker av in i Wikparken bakom Tengbom kan du utforska resten av den stora naturparken.