Stöd vid svårigheter med tal, röst, språkförmåga

Om du är orolig för att ditt barns tal utvecklas sent, eller om du själv har svårigheter med tal och språk, tveka inte att söka hjälp, det finns hjälp att få.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

Barn

Är ditt barns tal sent, annorlunda eller talar inte barnet alls. Om du är orolig över ditt barns tal- och språkutveckling, kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni tillhör.  Många barn som utvecklas långsamt i talet fångas upp på barnavårdscentralens kontroller. Vid behov kan ni få hjälp och remiss, till exempel till en logopedmottagning för eventuell utredning eller andra insatser.

Från det att ditt barn börjar i förskoleklass, ta i första hand kontakt med elevhälsan på barnets skola. Där kan ni få hjälp med en första bedömning och vid behov hjälp att komma vidare, till exempel till en logopedmottagning.

Vuxna

Är du vuxen och är osäker på var du kan få hjälp med dina svårigheter som till exempel: stamning, röstbesvär, svårt att svälja, kan du alltid vända dig till läkare på din vårdcentral. Om det behövs får du remiss och hjälp vidare till specialistverksamhet.

Sök din vårdcentral via 1177.se

Specialistverksamheter inom Region Uppsala

Logopedmottagningen

I Uppsala län finns logopeder bland annat inom logopedmottagningen. En logoped kan ge rådgivning, utredning och behandling vid exempelvis:

  • Afasi.
  • Stamning.
  • Sväljsvårigheter.
  • Röstbesvär.
  • Talsvårigheter, till exempel på grund av sjukdom eller skada.
  • Kommunikationssvårigheter, till exempel på grund av hjärnskada eller annan funktionsnedsättning.

Verksamheten finns på mottagningar i Uppsala, Enköping och Tierp.

Om logopedmottagningen - information på Akademiska sjukhusets webbplats.

Om barnlogopedmottagningen - information på Akademiska sjukhusets webbplats.

Logopeder inom övriga hälso- och sjukvården

Du som har kontakt med avdelning för habilitering, rehabilitering och geriatrik kan där ha möjlighet att träffa en logoped. Om du har kontakt med annan vårdavdelning, till exempel öron-, näs- och halsmottagning så kan du där få hjälp att komma i kontakt med logoped. Har du inte kontakt med någon av dessa verksamheter, kan du söka logoped genom läkaren på din vårdcentral.

Sök din vårdcentral via 1177.se.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har skador eller svårigheter som rör ditt tal, din röst eller ditt språk. En taltjänst-tolk från Tolkcentralen kan följa med vid alla typer av kontakter, till exempel vid besök hos myndigheter, sjukhus och föreningar. Tolken kan då förtydliga utan att ta över samtalet, anteckna, ge utrymme för mer tid eller läsa upp förberedda texter. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt. Det är Tolkcentralen i Uppsala ansvarar för Taltjänst i länet.

Tolkcentralen - kontaktuppgifter på vårdguiden 1177.se.

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har skador eller svårigheter som rör ditt tal, din röst eller ditt språk. En taltjänst-tolk från Tolkcentralen kan följa med vid alla typer av kontakter, till exempel vid besök hos myndigheter, sjukhus och föreningar. Tolken kan då förtydliga utan att ta över samtalet, anteckna, ge utrymme för mer tid eller läsa upp förberedda texter. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt. Det är Tolkcentralen i Uppsala ansvarar för Taltjänst i länet.

Tolkcentralen - kontaktuppgifter på vårdguiden 1177.se.

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd kring boende, fritid och sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Du ansöker om stödet via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Du som har talsvårigheter kan behöva hjälpmedel för att klara av din vardag, skola och arbete. På 1177.se kan du läsa mer om vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Om hjälpmedel - information på 1177.se.

Andra stödresurser

Teletal

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.

Webbplats för Teletal.

Hit kan du vända dig om du har frågor

Barnlogopedernas rådgivningstelefon

Telefon 018-612 20 33.

Torsdagar klockan 13–14.

Logopedmottagningarna:

  • Akademiska sjukhuset, telefon 018-611 53 20.
  • Tierp, telefon 018-611 53 20.

Habiliteringen för barn och vuxna

Telefon 018-611 68 68.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77 (måndag, tisdag, torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19).

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips på litteratur och filmer om språkutveckling och språkstörning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.