Stöd vid svårigheter med tal, röst, språkförmåga

Om du är orolig för att ditt barns tal utvecklas sent, eller om du själv har svårigheter med tal och språk, tveka inte att söka hjälp, det finns hjälp att få.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

Barn

Är ditt barns tal sent, annorlunda eller talar inte barnet alls. Om du är orolig över ditt barns tal- och språkutveckling, kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni tillhör.  Många barn som utvecklas långsamt i talet fångas upp på barnavårdscentralens kontroller. Vid behov kan ni få hjälp och remiss, till exempel till en logopedmottagning för eventuell utredning eller andra insatser.

Från det att ditt barn börjar i förskoleklass, ta i första hand kontakt med elevhälsan på barnets skola. Där kan ni få hjälp med en första bedömning och vid behov hjälp att komma vidare, till exempel till en logopedmottagning.

Vuxna

Är du vuxen och är osäker på var du kan få hjälp med dina svårigheter som till exempel: stamning, röstbesvär, svårt att svälja, kan du alltid vända dig till läkare på din vårdcentral. Om det behövs får du remiss och hjälp vidare till specialistverksamhet.

Kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Uppsala län - på 1177 Vårdguiden

Specialistverksamheter inom Region Uppsala

Logopedmottagningen

I Uppsala län finns logopeder bland annat inom logopedmottagningen. En logoped kan ge rådgivning, utredning och behandling vid exempelvis:

 • Afasi
 • Stamning
 • Sväljsvårigheter
 • Röstbesvär
 • Talsvårigheter, till exempel på grund av sjukdom eller skada
 • Kommunikationssvårigheter, till exempel på grund av hjärnskada eller annan funktionsnedsättning

Verksamheten finns på mottagningar i Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar.

Om logopedmottagningen - information på Akademiska sjukhusets webbplats

Logopeder inom övriga hälso- och sjukvården

Du som har kontakt med avdelning för habilitering, rehabilitering och geriatrik kan där ha möjlighet att träffa en logoped. Om du har kontakt med annan vårdavdelning, till exempel öron-, näs- och halsmottagning så kan du där få hjälp att komma i kontakt med logoped. Har du inte kontakt med någon av dessa verksamheter, kan du söka logoped genom läkaren på din vårdcentral.

Kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Uppsala län - på 1177 Vårdguiden

Övriga resurser inom Region Uppsala

Taltjänst är en tolkservice för dig som har skador eller svårigheter som rör ditt tal, din röst eller ditt språk. En taltjänst-tolk från Tolkcentralen kan följa med vid alla typer av kontakter, till exempel vid besök hos myndigheter, sjukhus och föreningar. Tolken kan då förtydliga utan att ta över samtalet, anteckna, ge utrymme för mer tid eller läsa upp förberedda texter. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt. Det är Tolkcentralen i Uppsala ansvarar för Taltjänst i länet.

Kontaktuppgifter till Tolkcentralen - på 1177 Vårdguiden

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. Där kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd kring boende, fritid och sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Du ansöker om stödet via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpmedel

Du som har talsvårigheter kan behöva hjälpmedel för att klara av din vardag, skola och arbete. På 1177.se kan du läsa mer om vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Så går det till att få ett hjälpmedel - information på 1177 Vårdguiden

Andra stödresurser

Teletal

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.

Webbplatsen för Teletal

Mötesplats afasi

Mötesplats Afasi är en träffpunkt där man språktränar, fikar och har trevligt. Personer med afasi hjälper varandra att få ett aktivt och meningsfullt liv. Där finns datorer med olika träningsprogram, böcker och tidningar att läsa eller kika i. 

Mötesplats afasi - information på Afasiförbundets webbplats

Hit kan du vända dig med frågor

1177 Vårdguidens telefonrådgivning,
telefon 1177.

Länslogopedins rådgivning, 
telefon 018-611 10 33 (torsdag 13-14).

Logopedmottagningarna:

 • Akademiska sjukhuset,
  telefon 018-611 53 20
  (måndag–fredag kl 8-9 och kl 13-14) 
 • Enköping, telefon 0171-41 80 67
 • Tierp, telefon 018-611 53 20
 • Östhammar, telefon 018-711 53 20

Habiliteringen för barn och vuxna,
telefon 018-611 68 68.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
telefon 018-611 66 77 (måndag, tisdag, torsdag
kl 12–17, onsdag kl 12–19).

Bokryggar i bibliotek - bokstöd med texten adhd

Läs- och filmtips

Infotekets tips på litteratur och filmer om språkutveckling och språkstörning.
Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Bildschema över tisdag. Bildsymbol "Väckarklockan ringer"

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Är du på jakt efter mer information?

Länkar till andra webbplatser