Få vägledning

Fråga infotekets vägledare

Få svar på dina frågor om samhällets stöd och service.

Fråga infotekets fritidspedagoger

Få tips och vägledning kring aktiviteter och fritid vid funktionsnedsättning.

Hjälpguiden

Infotekets guide till råd, stöd och behandling i Uppsala län.

Samhällsguiden

Infotekets guide om lagar, rättigheter och samhällets stöd.