Månadens bok på infoteket, augusti 2023

Infoteket tipsar om böcker och filmer kring funktionsnedsättningar och diagnoser. "Handbok för livskämpar" är månadens bok i augusti 2023.

Bokomslag: Handbok för livskämpar. Grönt omslag med illustrerad fågel med utbredda vingar.

Handbok för livskämpar: Till dig som inte vet om du orkar leva 

Av Filippa Gagnér Jenneteg (red), Susanne Tell & Jan Beskow 

Det här en för dig som mår dåligt, kanske så dåligt att du ibland tänkt att du inte orkar fortsätta leva. Då kan man behöva något att hålla sig till. Det kan vara en person, en övertygelse eller strategier man lärt sig. Eller kanske en bok.  

Handbok för livskämpar är en lättillgänglig och handfast vägledning för dig som plågas av självmordstankar. Här hittar du handfasta tips och råd, strategier för hur man kan stå ut när man mår som sämst, vägledning i hur man kan förstå sig själv och sina tankar och hur man kan bära sig åt för att söka hjälp. Boken innehåller även många personliga berättelser samt ett kapitel om hur man kan stötta någon som tänker på att ta sitt liv 

Bokens tre författare har själva personlig erfarenhet att ha levt i med självmordstankar och självmordsförsök, men också professionell erfarenhet av att arbeta med att förebygga att människor tar sitt liv. Det här är boken de själva önskade hade funnits när de mådde som sämst. 

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket (welib.se).