Månadens bok

Vill du ha tips på bra böcker? Varje månad väljer infoteket ut en av de böcker eller filmer infoteket har och skriver lite mer om den.