Månadens bok

Vill du ha tips på bra böcker? Varje månad väljer infoteket ut en av de böcker eller filmer infoteket har och skriver lite mer om den.

Infotekets val av månadens bok 2023