Månadens bok på infoteket, september 2023

Infoteket tipsar om böcker och filmer kring funktionsnedsättningar och diagnoser. "Det här är mitt liv" är månadens bok i september 2023. Trots att den var Månadens bok i oktober 2022 väljer vi att flagga för boken igen. Detta för att uppmärksamma att Martin Fallhagen kommer till Infoteket som föreläsare den 27 september.

Bokomslag Det här är mitt liv. Grönt omslag. Illustration i form av grafisk filmruta med foto i svartvitt på en person.

Det här är mitt liv: Martin berättar om lätt och svårt 

Av: Martin Fallhagen med Lasse Nohrstedt     

Favorit i repris!  

Martin är en 30-årig kille med Downs syndrom som bor på ett gruppboende utanför Uppsala. Han vill berätta hur livet på en gruppbostad kan vara. Vi får följa honom i hans vardag, hemma i bostaden och på den dagliga verksamheten. Martin beskriver hur det är att vara vuxen och behöva hjälp i vardagen. Han berättar om vänner och personal, vikten av att känna sig förstådd och annat som han tycker är viktigt.   

Martins stora passion är film. Både att se på film och att göra film. När han flyttade in på gruppbostaden för tio år sedan så filmade han och intervjuade sina grannar. Det resulterade så småningom i filmen Lövstalöt, som handlar om att bo på gruppboende, om vad som är bra och vad som är dåligt.  Boken är skriven på lättläst svenska. Den vänder sig både till den som bor eller ska flytta till ett gruppboende. Men också till personal, så de bättre kan förstå de boendes behov och vad som är viktigt för dem.  

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket (welib.se).