Månadens bok på Infoteket april 2024

Infoteket tipsar om böcker och filmer kring funktionsnedsättningar och diagnoser. De böcker vi tipsar om finns att låna på Infoteket i Uppsala. "Syster" är månadens bok i april 2024.

Omslag av boken Syster. Gulnat foto med barn och förälder i parkmiljö.

Syster  - en memoar om kärlek, syskonskap och skuld

Av: Therése Granwald

Therése Granwalds syster Kate föddes 1962 och fick en hjärnskada i samband med förlossningen. Föräldrarna fick rådet att lämna bort henne men vägrade, i stället flyttade de till Gotland där Kate fick gå en i särskoleklass på en vanlig skola.

Hon växte upp med vänner och familj och levde ett aktivt liv. Hon älskade att måla. Hon flyttade hemifrån till ett gruppboende och fick ett jobb på Samhall. Sen kom nedskärningarna. Och medicinerna. Aktiviteter lades ner, produktionstakten på jobbet trissades upp, färdtjänstbussen drogs in, besöken hos frissan fick bli hembesök. Kate blev allt sämre i takt med att hennes värld krympte och listan på piller växte.

Therése skrev boken om sin syster och deras uppväxt för att hon kände att hon behövde berätta Det blev även ett sätt att kunna vara nära Kate under det långa besöksförbudet som pandemin innebar. Under skrivprocessen började hon förstå att hon inte vara ensam och att det finns många andra familjer i liknande situation. Boken Syster är en varm berättelse om syskonkärlek. Men också om att tvingas stå tillbaka med sina egna behov. Sist, men inte minst, är det en berättelse om ett samhälle i kris som inte alltid klarar av att ta hand om de svagaste.

Läs i webbkatalogen om boken "Syster" finns inne för utlåning på Infoteket (welib.se).