Månadens bok på Infoteket januari 2024

Infoteket tipsar om böcker och filmer kring funktionsnedsättningar och diagnoser. "Autism och sinnesintryck " är månadens bok i januari 2024. 

Omslag boken "Autism och sinnesintryck". Omslaget visar grafiska bilder av olika sinnesorgan samt bokens titel och författare.

Autism och sinnesintryck 

Av: Autism Sverige 

Många med autism beskriver en över- eller underkänslighet för olika sinnesintryck. Det kan vara att man har svårt att uppfatta vissa signaler från kroppen, som att man är hungrig, fryser eller behöver gå på toaletten. Men det kanske också vara att man upplever ljud, ljus eller beröring mycket starkare än befolkningen i genomsnitt. 

Höga och plötsliga ljud, lätt beröring, smak och konsistens är exempel på sinnesintryck som många med autism reagerar starkt på och kan uppleva som stressande och jobbiga. Medan andra sinnesintryck kan ge känslor av välbehag och fungera som lugnande.  

Att ha kunskap om hur sinnesintryck kan påverka den som har autism, ger bättre förutsättningar för anpassningar och förståelse. I den här boken kan du läsa mer om olika typer av sinnesintryck och vilka konsekvenser det kan innebära för personen. Boken vänder sig till dig som har autism eller är närstående men även till dig som är pedagog, lärare, boendestödjare, stödpedagog, handläggare, enhetschef eller på annat sätt berörs av området. 

Läs i webbkatalogen om boken "Autism och sinnesintryck" finns inne för utlåning (welib.se).

Hitta på sidan