ARFID och NPF

En webbföreläsning om undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) i kombination med exempelvis adhd och autism.

Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) kännetecknas av ett kraftigt begränsat matintag som leder till att den drabbade inte uppfyller sina närings- eller energibehov. Följden blir ofta att barnet inte går upp i vikt som förväntat. Det gör att barnets tillväxt hämmas, vilket kan få betydande långsiktiga konsekvenser för barnet.   

ARFID är en förkortning av avoidant restrictive food intake disorder.

Lisa Dinkler, Biträdande Lektor på Karolinska institutet, berättar om förekomst, orsaker, samsjuklighet och förlopp av ARFID. Särskild fokus kommer att läggas på samsjuklighet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autism och ADHD. Föreläsningen kommer också att erbjuda rekommendationer för att diagnosticera och behandla ARFID, samt ge praktiska råd för att möta barn med ARFID. 


Lisa Dinkler (Foto: Gunilla Sonnebring)

Tid

Onsdag 2 oktober klockan 18–20.

Plats

Webb-evenemang. Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Anmälan

Anmäl senast 30 september.

Anmäl dig här.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Alla intresserade är varmt välkomna.

 

Affisch


Hjälp oss gärna att sprida information om det här evenemanget.
Här finns länk till en affisch (pdf).

Hitta på sidan