Ångest

Ångest är en stark oro eller rädsla som tydligt känns i kroppen. Vanlig ångest och ängslan får alla människor uppleva ibland, det är obehagligt men inte farligt. Men du behöver hjälp att hantera ångest om det påverkar dig mycket i livet.

Om ångest hos vuxna - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa om ångest:

 • Symtom på ångest.
 • Långvariga följder av ångest.
 • Panikattack – när ångesten kommer plötsligt.
 • Vad är ångest och vad beror den på?
 • När och var ska jag söka vård?
 • Vad kan jag göra själv?
 • Behandling vid ångest.
 • Om du är närstående till någon med ångest.
 • Olika sorters ångest.
 • Ångest kan kännas olika.

Läs "Om ångest - starka känslor av oro" på 1177.se.

Om du har självmordstankar (1177.se)

Om ångest hos unga - fakta på UMO

På umo.se finns fakta för unga om nedstämdhet och ångest:

 • Nedstämdhet.
 • Ångest.
 • Panikångest.
 • Vad hjälper mot ångest?
 • Må dåligt efter allvarliga händelser.

Om nedstämdhet och ångest på umo.se.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid psykisk ohälsa.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om depression och ångest.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.