Stöd vid psykisk ohälsa

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i sitt liv och man behöver stöd av andra. Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över att du eller ditt barn mår psykiskt dåligt.

Psykisk ohälsa kan till exempel handla om att ha tappat lusten att göra sådant man tyckt om, fått förändrad aptit, slutat att umgås med andra, eller har svårt med sömnen. Det kan också handla om upplevelse om att få ett annorlunda humör, eller har fått svårt att utföra det man tidigare klarat, till exempel i skola eller arbete.

Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från den region som du tillhör. Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan du eller ditt barn få rätt stöd för att må bättre.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn 0–6 år

Är du orolig över hur ditt barn mår, till exempel om barnet har nedstämdhet, sömnsvårigheter eller oro? Då ska du i första hand vända dig till den barnavårdscentral (BVC) som ni har kontakt med.

För barn och unga 6–18

I Uppsala län finns En väg in till vården för dig som är 6-18 år och som vill förbättra din psykiska hälsa och må bättre. Även du som oroar dig för ett barn eller ungdom som inte mår bra eller har psykisk ohälsa kan höra av dig.

En väg in för rådgivning och vägledning:

När du kontaktar En väg in för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar får du råd och bedömning av erfaren vårdpersonal. Du slipper att själv ta reda på vilken behandlare eller mottagning som bäst kan hjälpa till.

Flera av de som hör av sig:

  • är deprimerade eller nedstämda
  • har oro, ångest eller talängslan
  • har relationsproblem
  • ... eller har misstanke om psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta En väg in om du eller ditt barn har andra symtom.

Första kontakten – så gör du:

Du kontaktar En väg in för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom att ringa eller logga in på 1177.se och göra en egenanmälan. Du kommer att få svara på några frågor. Ofta skickar får ni en digital länk eller så hörs ni på telefon. Ring 018-611 25 29, mån-fre kl 8–15.

Vid akuta tillstånd ska du vända dig till BUP:s akutpersonal som har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan.
Telefonnummer till BUP:s akutpersonal hittar du här (akademiska.se).

Om situationen är så akut att det finns omedelbar fara för liv, ring 112.

För vuxna

I första hand ska du vända dig till din vårdcentral vid milda till måttliga psykiska besvär. För många är den hjälp man kan få där tillräcklig. Vid behov får du där hjälp vidare till den specialiserade psykiatrin. Tveka inte att söka hjälp om du mår dåligt. Stöd och hjälp finns att få både för akut lindring och för att klara vardagen på längre sikt.

Sök din vårdcentral via 1177.se.

Om situationen är akut ska du vända dig till akutmottagningen för vuxenpsykiatri som har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan. 
Telefonnummer till akutmottagningen för vuxenpsykiatri hittar du här (akademiska.se).

Om situationen är så akut att det finns omedelbar fara för liv, ring 112.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Barn

Om det behövs ytterligare behandling kan kontakt med en BUP-mottagning bli aktuellt, exempelvis genom en remiss från BVC, skolans elevhälsa eller från en barnspecialistmottagning. Du kan även själv ta kontakt med BUP.

På akademiska.se hittar du kontaktinformation till länets BUP-mottagningar.

Vuxna

Psykiatrin är specialistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. Till psykiatrin kommer du med remiss, egen vårdbegäran eller om du har akuta besvär.

Om psykiska sjukdomar och besvär - information på 1177.se.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar, om vart du kan vända dig för behandling och stöd. Här finns till exempel ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Snorkel är en webbplats som kan hjälpa tonåringar att bättre hantera oro, nedstämdhet och ångest.

Webbplatsen Snorkel.se.

Självhjälp på vägen är en webbplats med information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättning.

Webbplatsen för Självhjälp på vägen.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd kring boende, fritid, skola och sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Exempel på stöd vid psykisk ohälsa, kan vara boendestöd, personligt ombud, kontaktperson, ledsagare. Du ansöker om stöd via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera, hantera tid eller för att sova bättre. På 1177.se kan du läsa mer om olika hjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Om hjälpmedel - information på 1177.se.

Övrigt stöd

Internetbehandling med KBT kan bland annat erbjudas till dig som lider av depression, social ångest , paniksyndrom, tvångssyndrom (OCD), sömnbesvär och stress.

KBT på nätet - information på 1177.se.

Det finns flera telefonjourer som du kan ringa till om du behöver samtalsstöd.

Om råd och stöd via mejl, chatt och telefon - information på 1177.se. 

Frågor

Rådgivningstelefon "En väg in".

Telefon 018-611 25 29.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77, måndagar, tisdagar, torsdagar klockan 12–17, onsdagar klockan 12–19.

E-post: infoteket@regionuppsala.se.

Självmordstankar?

Det finns alltid hjälp att få. På 1177.se kan du läsa om vilken hjälp som finns att få om du själv eller en närstående har självmordstankar.

Självmordstankar (1177.se).

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer.