Stöd vid psykisk ohälsa

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i sitt liv och man behöver stöd av andra. Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över att du eller ditt barn mår psykiskt dåligt.

Psykisk ohälsa kan till exempel handla om att ha tappat lusten att göra sådant man tyckt om, fått förändrad aptit, slutat att umgås med andra, eller har svårt med sömnen. Det kan också handla om upplevelse om att få ett annorlunda humör, eller har fått svårt att utföra det man tidigare klarat, till exempel i skola eller arbete.

Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från den region som du tillhör. Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan du eller ditt barn få rätt stöd för att må bättre.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn

Vid lättare psykiska besvär som nedstämdhet, sömnsvårigheter eller oro ska du i första hand vända dig till den barnavårdscentral (BVC) som ni har kontakt med.

Är barnet i skolåldern kan man vända sig till skolans elevhälsa.

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga som mår dåligt. Det kan till exempel handla om nedstämdhet, depression, rädsla, oro, ångest eller svårigheter att reglera känslor och beteenden. Kontakten börjar alltid med ett bedömningssamtal.

Du kan komma till barn- och ungdomshälsan via vårdcentralen eller genom att ta kontakt med den telefonrådgivning som barn- och ungdomshälsan har tillsammans med BUP, telefonnumret är 018-611 25 29.

Barn- och ungdomshälsan finns på flera adresser i länet: Uppsala, Enköping, Heby, Gimo, Knivsta, Tierp, Östervåla och Östhammar.

Kontaktuppgifter till Barn- och ungdomshälsan på 1177.se.

Tonåringar kan också ta direkt kontakt med en ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagningar i Uppsala län - kontaktuppgifter på vårdguiden 1177.se.

Om situationen är akut ska du vända dig till BUP:s akutmottagning som har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan, 018-611 25 29.

För vuxna

I första hand ska du vända dig till din vårdcentral vid milda till måttliga psykiska besvär. För många är den hjälp man kan få där tillräcklig. Vid behov får du där hjälp vidare till den specialiserade psykiatrin. Tveka inte att söka hjälp om du mår dåligt. Stöd och hjälp finns att få både för akut lindring och för att klara vardagen på längre sikt.

Sök din vårdcentral via vårdguiden 1177.se.

Om situationen är akut ska du vända dig till den psykiatriska akutmottagningen som har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan. 

Om akutmottagningen för vuxenpsykiatri - information på Akademiska sjukhusets webbplats.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Barn

Om det behövs ytterligare behandling kan kontakt med en BUP-mottagning bli aktuellt, exempelvis genom en remiss från BVC, skolans elevhälsa eller från en barnspecialistmottagning. Du kan även själv ta kontakt med BUP.

Om BUP - information och kontaktuppgifter på Akademiska sjukhusets webbplats.

Vuxna

Psykiatrin är specialistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. Till psykiatrin kommer du med remiss, egen vårdbegäran eller om du har akuta besvär.

Om psykiska sjukdomar och besvär - information på vårdguiden 1177.se.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar, om vart du kan vända dig för behandling och stöd. Här finns till exempel ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Snorkel är en webbplats som kan hjälpa tonåringar att bättre hantera oro, nedstämdhet och ångest.

Webbplatsen Snorkel.se.

Självhjälp på vägen är en webbplats med information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättning.

Webbplatsen för Självhjälp på vägen.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd kring boende, fritid, skola och sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Exempel på stöd vid psykisk ohälsa, kan vara boendestöd, personligt ombud, kontaktperson, ledsagare. Du ansöker om stöd via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera, hantera tid eller för att sova bättre. På 1177.se kan du läsa mer om olika hjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Att få ett hjälpmedel, så går det till - information på vårdguiden 1177.se.

Övrigt stöd

Internetbehandling med KBT kan bland annat erbjudas till dig som lider av depression, social ångest , paniksyndrom, tvångssyndrom (OCD), sömnbesvär och stress.

KBT på nätet - information på vårdguiden 1177.se (öppnas i nytt fönster).

Det finns flera telefonjourer som du kan ringa till om du behöver samtalsstöd.

Om råd och stöd via mejl, chatt och telefon - information på vårdguiden 1177.se (öppnas i nytt fönster). 

Frågor

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Telefon 018-611 25 29.

Måndag–fredag klockan 13–16.

Telefonsvarare, meddela att du önskar bli uppringd för rådgivning eller hjälp med att göra egen vårdbegäran).

1177 Vårdguiden telefonrådgivning

Telefon 1177.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77, måndagar, tisdagar, torsdagar klockan 12–17, onsdagar klockan 12–19.

E-post: infoteket@regionuppsala.se.

Fråga infotekets vägledare

Få svar på dina frågor om samhällets stöd och service.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer.

Vill du veta mer om psykisk ohälsa?

Om psykisk ohälsa på andra webbplatser