Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär att du svänger i stämningsläge, du är ibland deprimerad, ibland manisk, det vill säga överdrivet energisk och upprymd. Maniska och depressiva symtom kan förekomma samtidigt, det kallas blandepisod. Tidigare kallades en typ av bipolär sjukdom, bipolär 1, för manodepressiv sjukdom.

Om bipolär sjukdom - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa mer om bipolär sjukdom:

  • Symtom.
  • Olika former av bipolär sjukdom.
  • När och var ska jag söka vård?
  • Undersökningar och utredningar.
  • Att få ett sjukdomsbesked.
  • Behandling.
  • Vad beror bipolär sjukdom på?
  • Hur kan jag undvika att bli sjuk igen?
  • Påverka och delta i din vård.
  • Närstående till någon med bipolär sjukdom.

Om bipolär sjukdom på 1177.se.

Infotekets film om bipolär sjukdom

Här berättar överläkare Mia Ramklint om vad bipolär sjukdom är, om olika typer av sjukdomen, om behandling och orsaker. Du får också träffa Siri som berättar om egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom.

Inspelad hösten 2019. Speltid 29 minuter. 
Filmen har svensk text.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid psykisk ohälsa.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om bipolär sjukdom.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.