Depression

Om depression på 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa mer om depression:

  • Vad är depression?
  • Symtom på depression.
  • Olika typer av depression.
  • När och var ska jag söka vård?
  • Undersökningar och utredningar.
  • Behandling vid depression.
  • Vad kan jag göra själv?
  • Att vara närstående till någon med depression.

Om depression - på vårdguiden 1177.se.

Infotekets faktatexter om depression

Vad är depression och vad kan man göra?

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid psykisk ohälsa.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om depression och ångest.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Vill du veta mer om psykisk ohälsa?

Om psykisk ohälsa på andra webbplatser