Depression

Du kan ha fått en depression om du under flera veckors tid känner dig nedstämd, är trött och orkeslös. Då kan du behöva hjälp för att må bättre.

Hur vet man att det är en depression?

Depression räknas som en av vår tids stora folksjukdomar och är en vanlig orsak till sjukskrivning. 

Vanliga symtom på depression:

 • Oro, ångest och nedstämdhet.
 • Brist på glädje/intresse för sådant du brukar tycka om.
 • Dålig aptit. Men somliga tröstäter istället.
 • Sömnproblem. Du kan ha svårt att sova eller sover stora delar av dagen.
 • Trötthet, brist på energi.
 • Känsla av att vara värdelös.
 • Obefogade skuldkänslor. Ibland kan detta övergå till vanföreställningar.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Livsleda eller självmordstankar.

För att få diagnosen depression krävs att du har flera symtom samtidigt. Symtomen ska också vara av sådan grad att du har svårt att fungera som vanligt, i skolan arbetet, på din fritid eller socialt.

Om depression på 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa mer om depression:

 • Vad är depression?
 • Symtom på depression.
 • Olika typer av depression.
 • När och var ska jag söka vård?
 • Undersökningar och utredningar.
 • Behandling vid depression.
 • Vad kan jag göra själv?
 • Att vara närstående till någon med depression.

Om depression - på vårdguiden 1177.se.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid psykisk ohälsa.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om depression och ångest.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Vill du veta mer om psykisk ohälsa?

Om psykisk ohälsa på andra webbplatser