Depression

Om depression på 1177.se

På 1177.se kan du läsa mer om depression:

  • Vad är depression?
  • Symtom på depression.
  • Olika typer av depression.
  • När och var ska jag söka vård?
  • Undersökningar och utredningar.
  • Behandling vid depression.
  • Vad kan jag göra själv?
  • Att vara närstående till någon med depression.

Om depression - på 1177.se.

Infotekets faktatexter om depression

Vad är depression och vad kan man göra?

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid psykisk ohälsa.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om depression och ångest.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.