Arbetsminne - Lättläst

Arbetsminnet är den
del av minnet
som behövs
för att vi ska kunna
ta emot information
och använda den.

Arbetsminnet behövs
för att koppla ihop
saker vi redan kan och vet
med nya saker vi får veta.

Det hjälper oss också
att lösa olika problem
och tänka ut hur vi ska göra.

Hur mycket information
man kan lagra och bearbeta
är begränsat.

Det är i arbetsminnet
man sorterar bort
det som inte behöver minnas.

Den som har problem
med arbetsminnet
kan ha svårt
att följa med
i det som sägs
om de får mycket information
på en gång.

Att hålla kvar tankarna
på en sak länge
kan vara svårt.
Det kallas att fokusera.

När man ska göra en uppgift
är det bra att dela in
den i olika delar
och inte göra
allt samtidigt.

Som stöd för minnet
kan man använda hjälpmedel.
Det kan vara en anteckningsbok,
ett schema, en timer
eller en telefon
för att spela in
det man vill minnas.

Det finns också olika appar
där en signal,
text eller bilder
påminner om vad
som ska hända.

Fasta rutiner
gör vardagen lättare.
Att röra på sig, äta,
vila och sova
på bestämda tider
är viktigt.

Få texten uppläst på olika språk

Få lättläst text om arbetsminne uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk:

Version: 2019-03-19.

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Bokryggar i bibliotek - bokstöd med texten adhd

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om förvärvade hjärnskador.
Uppifrån blick på skor framför pilar som visar vägval

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län.
Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.