Stöd vid förvärvade hjärnskador

Orsakerna till en förvärvad hjärnskada kan variera. Det kan till exempel handla om skador efter trafikolyckor, drunkningstillbud eller sportskador. Andra orsaker till förvärvad hjärnskada är stroke, tumörer eller andra sjukdomar som orsakat skada på hjärnan.

Så här får du stöd från Region Uppsala

Region Uppsala ansvarar för specialinriktade rehabiliteringsinsatser och kan ge stöd till dig som har en förvärvad hjärnskada och till dina närstående. Insatserna kan bestå av råd, stöd, utbildning och behandling.

Barn och ungdomar upp till 18 år kan få stöd vid Akademiska barnsjukhuset. 

Du som fyllt 18 år kan i vissa fall få stöd från Rehabiliteringsmedicin inom Akademiska sjukhuset.

Om rehabiliteringsmedicin - information på Akademiska sjukhusets webbplats.

Habiliteringen i Uppsala län kan i vissa fall ge stöd till barn och vuxna med förvärvade hjärnskador.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Fysioterapeut inom primärvården kan erbjuda undersökning och behandling av funktionsproblem som begränsar din förmåga att vara aktiv i vardagen. 

Sök din vårdcentral via 1177.se.

Logoped kan erbjuda stöd när det gäller tal- och språkförmåga, till exempel vid afasi och vid andra svårigheter efter en hjärnskada.

Om stöd vid svårigheter med tal, röst och språkförmåga.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Habiliteringens husläkarmottagning

Habiliteringens husläkarmottagning vänder sig till personer med grav funktionsnedsättning och som därför har svårt att få sina medicinska behov tillgodosedda på en vanlig vårdcentral. Där är personalen extra duktig på att bemöta och kommunicera med personer som har funktionsnedsättning. 

Habiliteringens husläkarmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Lekotek

På habiliteringens lekotek i Uppsala finns pedagogiskt och anpassat material att låna till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habilitering, syn- eller hörcentral i Uppsala län. För mer information, kontakta habiliteringen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Infotek

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. På infoteket kan du också låna böcker och få tips om appar, bildstöd och andra smarta lösningar för att få vardagslivet att fungera. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd som handlar om boende, fritid och sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Om hjälpmedel - information på 1177.se.

Frågor

Habiliteringen för barn och vuxna

Telefon 018-611 68 68.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.

Måndag, tisdag,torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19.

E-post: infoteket@regionuppsala.se.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om förvärvade hjärnskador.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.