Vad är förvärvad hjärnskada? - Lättläst

En hjärnskada kan man få
av sjukdom i hjärnan
eller ett slag mot huvudet.
Det kallas förvärvad hjärnskada.
Det betyder att man inte föds med den.

Skadan kan man få
när som helst i livet.
Oftast beror det på en olycka
eller att man fått en stroke.

Stroke

Stroke kan man få
om ett blodkärl i hjärnan börjar blöda.
Man kan också få stroke
om blodet i hjärnan stoppas
och bildar en propp.
Då får en del av hjärnan
inte tillräckligt med blod.

Stroke kan ge många olika skador.
En del får bara en liten skada
medan andra kan få stora skador.

Stroke kallas ibland också slaganfall.
De flesta människor som får stroke är äldre.

Man kan också få skador i hjärnan
av tumörer.

Slag mot huvudet

Hjärnan är en känslig del av kroppen.
Det är bra att den ligger skyddad
innanför huvudets hårda skelett.

Om man får ett slag mot huvudet
kan hjärnan skadas.
Det kallas traumatisk hjärnskada.
Skadan kan vara liten,
som en hjärnskakning.

Är skadan stor
kan man få stora funktionsnedsättningar.
Man kan också dö av skadan.

Hur ser hjärnan ut?

Hjärnan delas in i tre delar, 

  • Storhjärnan.
  • Lillhjärnan.
  • Hjärnstammen.

Hjärnstammen går från hjärnan
ner i ryggmärgen som finns i ryggraden.

Hjärnan och ryggmärgen
kallas för det centrala nervsystemet.
Därifrån går alla nerver
som styr kroppen.

Hur fungerar hjärnan?

Hjärnan gör att vi kan röra på kroppen,
minnas, känna känslor och tänka.

Hjärnan och hjärnstammen gör också
att vi andas, är vakna och känner lust.

En del av hjärnan tar emot information
och försöker förstå den.
Hjärnans olika delar samarbetar.
Från hjärnan går elektriska
och kemiska signaler
som går genom tunna nervtrådar
ut i kroppens olika delar.

Hur syns det att någon har en hjärnskada?

En skada i hjärnan
kan ge många olika funktionsnedsättningar.
Funktionsnedsättningen kan synas utanpå
eller inte alls.

Man kan få svårt att röra sig eller tala.
Man kan få svårt att minnas
och bli känslig för ljud och ljus,
vilket inte syns för andra.

Hjärnskadan kan göra att man blir trött,
väldigt ledsen eller väldigt glad.

En skada i vänster hjärnhalva
gör att man får svårt att röra sig
och känna på högra sidan av kroppen.
Man kan också få svårt att tala,
att skriva och räkna.

En skada i höger hjärnhalva
gör att man får svårt att röra sig
och känna på vänstra sidan av kroppen.
Man kan få svårt att planera
och ordna saker och att förstå tid.

Man kan också få svårt att själv förstå
vilka problem och svårigheter man har.

En skada i hjärnans främre del
kan göra att man får svårt
att sätta igång att göra något.

Skadan kan göra att man blir förändrad.
Den som innan skadan varit blyg
kan sluta vara det.
En ordentlig person kan bli slarvig
och man kan ha svårt att förstå
vad man får göra och inte får göra.

Skador i lillhjärnan gör
att man får skakiga rörelser
och har svårt med balansen.

En svårare skada kan göra
att man har svårt att sköta sig själv,
att röra på sig eller att förstå viktig information.

Få texten uppläst på olika språk

Få lättläst text om förvärvad hjärnskada uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk:

Version: 2019-03-19.

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Lättläst

Här finns fler lättlästa texter
om funktionsnedsättningar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om stödet i Uppsala län till personer med förvärvad hjärnskada.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om förvärvade hjärnskador.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.