Hörselnedsättning

I Sverige finns det över en miljon människor med olika grader av hörselnedsättning – från mindre hörselproblem till dövhet. Ungefär en tredjedel använder hörapparat. Det finns många anledningar till nedsatt hörsel. Någon kan ha en medfödd hörselskada, andra kan få hörselnedsättning senare i livet.

De allra flesta av oss kommer att uppleva någon form av hörselproblem allt eftersom vi blir äldre. Hur en hörselnedsättning kommer att upplevas är individuellt. Det går alltid att få hjälp om du har nedsatt hörsel. Det gäller både tekniska hjälpmedel och stöd från personal inom hörselvården.

På 1177.se kan du läsa mer om nedsatt hörsel:

  • Symtom.
  • När ska jag söka vård?
  • Undersökningar och utredningar.
  • Så fungerar hörseln.
  • Olika typer av hörselnedsättningar.
  • Behandling.
  • Minska risken för hörselnedsättning.
  • Att leva med nedsatt hörsel.
  • Att vara närstående till någon med nedsatt hörsel.
  • Påverka och delta i din vård.

Om nedsatt hörsel -1177.se.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid hörselnedsättning.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om hörselnedsättning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.