Hörselnedsättning

I Sverige finns det över en miljon människor med olika grader av hörselnedsättning – från mindre hörselproblem till dövhet. Ungefär en tredjedel använder hörapparat. Det finns många anledningar till nedsatt hörsel. Någon kan ha en medfödd hörselskada, andra kan få hörselnedsättning senare i livet.

De allra flesta av oss kommer att uppleva någon form av hörselproblem allt eftersom vi blir äldre. Hur en hörselnedsättning kommer att upplevas är individuellt. Det går alltid att få hjälp om du har nedsatt hörsel. Det gäller både tekniska hjälpmedel och stöd från personal inom hörselvården.

Mer om hörselnedsättning på 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa mer om nedsatt hörsel:

  • Symtom
  • När ska jag söka vård?
  • Undersökningar och utredningar
  • Så fungerar hörseln
  • Olika typer av hörselnedsättningar
  • Behandling
  • Minska risken för hörselnedsättning
  • Att leva med nedsatt hörsel
  • Att vara närstående till någon med nedsatt hörsel
  • Påverka och delta i din vård

Information om nedsatt hörsel på 1177.se 

Infotekets egna faktatexter om hörselnedsättning

Vad kan man själv och anhöriga göra vid hörselskada?

Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Uppifrån blick på skor framför pilar som visar vägval

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län.
Bokryggar i bibliotek - bokstöd med texten adhd

Lästips

Infotekets tips om litteratur och filmer om hörselnedsättning.
Bildschema över tisdag. Bildsymbol "Väckarklockan ringer"

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Är du på jakt efter mer information om hörselnedsättning?

Länkar till andra webbplatser