Stöd vid hörselnedsättning

Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller utvecklas med åren. Nedsättningen kan också vara tillfällig, som till exempel vid öroninflammation eller en vaxpropp. Sjukdomar, skador, ärftliga förändringar och buller kan leda till bestående nedsatt hörsel. Du kan få hjälp och stöd när du har nedsatt hörsel.

Vid plötsligt nedsatt hörsel

Det finns situationer då du ska vara särskilt uppmärksam och söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Det gäller om du eller ditt barn:

  • Plötsligt får svårare att höra med ena örat.
  • Har nedsatt hörsel efter dykning eller efter ett slag mot örat eller huvudet.
  • Har nedsatt hörsel och samtidigt får ont i örat eller huvudet.
  • Plötsligt får nedsatt hörsel och samtidigt känner dig yr.  

Så här får du stöd från Region Uppsala

För barn

Du som är 0–20 år ska alltid kontakta läkare vid hörselproblem. Vid behov remitterar läkaren dig vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala för stöd och hjälpmedel.

Hörcentralen i Uppsala - kontaktuppgifter på 1177.se.

För vuxna

Du som är över 20 år ska kontakta en audionommottagning som har avtal med Region Uppsala om du hör dåligt och tror att du behöver hörapparat. Vid behov får du där hjälp vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala för stöd och hjälpmedel. 

Övriga resurser inom Region Uppsala

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Lekotek

På habiliteringens lekotek i Uppsala finns pedagogiskt och anpassat material att låna till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habilitering, syn- eller hörcentral i Uppsala län. För mer information, kontakta habiliteringen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Infotek

Infoteket om funktionshinder kan ge information kring olika funktionsnedsättningar. Här kan du också få vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd.

Du som har hörselnedsättning får låna talböcker från Legimus som hjälp för hörselträning om du har ett hörselimplantat. Infoteket hjälper dig att komma igång med talböcker.

Om infoteket.  

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan gör du via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Kommunens syn- och hörselinstruktörer kan ge stöd och träning som underlättar för dig att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Frågor

1177.se telefonrådgivning

Telefon 1177.

Hörcentralen i Uppsala

Telefon 018-611 67 10.

Måndag–fredag klockan 8–10.

E-post: hoercentralen@regionuppsala.se.

Bildtelefon: hc.uppsala@ectalk.se

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.

Måndag–torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19.

E-post: infoteket@regionuppsala.se.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om hörselnedsättning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.