Psykos

Psykos innebär att du upplever verkligheten förändrad och annorlunda. Det kan vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Du kan till exempel höra saker som inte finns eller känna dig förföljd. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid.

Om psykos - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa om psykos:

  • Symtom vid psykos.
  • Hur en psykos kan märkas för andra.
  • När och var ska jag söka vård?
  • Behandling och stöd vid psykoser.

Om psykos och psykossjukdomar- på 1177.se.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid psykisk ohälsa.

Läs- och filmtips

Infotekets tips på litteratur och filmer om psykossjukdomar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.