Psykos

Psykos innebär att du upplever verkligheten förändrad och annorlunda. Det kan vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Du kan till exempel höra saker som inte finns eller känna dig förföljd. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid.

Om psykos på 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa om psykos:

  • Symtom vid psykos
  • Hur en psykos kan märkas för andra
  • När och var ska jag söka vård?
  • Behandling och stöd vid psykoser
  • Psykos som beror på en psykossjukdom
  • Psykos som beror på en annan sjukdom, skada eller tillstånd
  • Påverka och delta i din vård

Om psykos på 1177.se

Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Uppifrån blick på skor framför pilar som visar vägval

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid psykisk ohälsa.
Bildschema över tisdag. Bildsymbol "Väckarklockan ringer".

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Vill du veta mer om psykisk ohälsa?

Om psykisk ohälsa på andra webbplatser