Ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada i ryggmärgen. Skadan leder ofta till fysisk funktionsnedsättning. Den som har ryggmärgsbråck behöver olika typer av stöd för att kunna leva ett aktivt och delaktigt liv. Behovet av stöd varierar från person till person. Några har mindre svårigheter och behöver lite eller inget stöd. Andra har större svårigheter och behöver mycket stöd för att det dagliga livet ska fungera.

Om ryggmärgsbråck - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa mer om ryggmärgsbråck:

  • Vad är ryggmärgsbråck?
  • Symtom.
  • När och var ska jag söka vård?
  • Så förebyggs ryggmärgsbråck.
  • Undersökningar och utredningar.
  • Behandling.
  • Vad händer i kroppen?
  • Att leva med ryggmärgsbråck.
  • Påverka och delta i din och ditt barns vård.

Om ryggmärgsbråck - på 1177.se.

Infotekets faktatexter om ryggmärgsbråck

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om stödet till personer med rörelsenedsättning i Uppsala län.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om rörelsenedsättningar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.