Stöd vid rörelsenedsättning

Flera diagnoser och sjukdomar kan orsaka rörelsenedsättning, exempelvis hjärnskador, ryggmärgsbråck, neurologiska sjukdomar och muskelsjukdomar. En rörelsenedsättning kan innebära att du behöver stöd, hjälp och omvårdnad i din vardag. Du kan även behöva hjälpmedel för att kunna vara delaktig och leva ett självständigt liv.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn

Är du orolig för ditt barns utveckling när det gäller rörelseförmågan, till exempel att barnet har svårt att lära sig sitta, krypa eller gå? Vänd dig då till barnavårdscentralen (BVC), som bedömer barnets svårigheter. Efter bedömningen föreslår barnhälsovården lämpliga åtgärder om det behövs. Vid behov remitteras ditt barn till en mer omfattande medicinsk utredning eller till habiliteringen.

Om barnet är i skolåldern ska du kontakta vårdcentralen eller elevhälsan på barnets skola. Om det behövs remitteras ditt barn till en mer omfattande medicinsk utredning eller till habiliteringen.

För vuxna

Är du vuxen och är osäker på var du kan få hjälp med dina svårigheter kan du alltid vända dig till läkare på din vårdcentral. Om det behövs får du hjälp vidare till habilitering eller annan specialistverksamhet.

Fysioterapeuter på vårdcentralen kan erbjuda undersökning och behandling av funktionsproblem som begränsar din förmåga att vara aktiv i vardagen.

Sök din vårdcentral via 1177.se.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Habiliteringen i Uppsala län vänder sig till dig som har en medfödd rörelsenedsättning, till exempel cerebral pares (CP), ryggmärgsbråck och muskelsjukdom. Även du som har en förvärvad (ej medfödd) hjärnskada kan få stöd från habiliteringen. Habiliteringen ger råd, stöd, behandling och utbildning till barn och vuxna med funktionsnedsättning, till anhöriga och andra nära. Syftet är att skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv.

Du kan vända dig direkt till habiliteringen med frågor, eller göra en så kallad egen vårdbegäran. 

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Rehabiliteringsmedicin inom Akademiska sjukhuset vänder sig till dig som behöver specialiserad rehabilitering på grund av neurologisk sjukdom som exempelvis Multipel skleros (MS) eller efter trauma, exempelvis ryggmärgsskada eller stroke.

Om rehabiliteringsmedicin - information på Akademiska sjukhusets webbplats.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Infotek

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. På infoteket kan du också låna böcker och få tips om appar, bildstöd och andra smarta lösningar för att få vardagslivet att fungera. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Lekotek

På habiliteringens lekotek i Uppsala finns pedagogiskt och anpassat material att låna till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habilitering, syn- eller hörcentral i Uppsala län. För mer information, kontakta habiliteringen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd kring boende, fritid och sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Du ansöker om stödet via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Du som har en rörelsenedsättning kan behöva hjälpmedel för att klara av din vardag. På 1177.se kan du läsa mer om vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Om hjälpmedel - information på 1177.se.

Frågor

1177.se telefonrådgivning

Telefon 1177.

Habiliteringen för barn och vuxna

Telefon 018-611 68 68.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77 (måndag, tisdag, torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19).

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om rörelsenedsättningar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.