Synnedsättning

En synnedsättning kan ha många olika orsaker. Den kan vara medfödd eller komma senare i livet. Hur mycket synnedsättningen påverkar vardagslivet är individuellt.

WHO har en definition av synnedsättning:

Den person som på bästa ögat och efter korrektion med glasögon eller kontaktlinser har en synskärpa som är 0,3 eller sämre. Eller den som har ett synfält på mindre än 20 grader.

Även den som har bättre syn än så kan ha svårigheter i vardagen.

Läs infotekets faktatexter om synnedsättning

Barn och ungdomar med synnedsättning (Ny text 2022-11-29)

Om synnedsättning - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa mer om synnedsättning:

  • Symtom.
  • När ska jag söka vård?
  • Hur en undersökning går till.
  • Synnedsättning kan bero på många saker.
  • Ögonsjukdomar som kan ge synnedsättning.
  • Synnedsättning som beror på andra sjukdomar.
  • Synnedsättning som beror på en skada på ögat.
  • Att leva med en synnedsättning.
  • Att vara närstående till någon med en synnedsättning.
  • Påverka och delta i din vård.

Om synnedsättning på 1177.se.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid synnedsättning.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om synnedsättning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.