Synnedsättning

En synnedsättning kan ha många olika orsaker. Den kan vara medfödd eller komma senare i livet. Hur mycket synnedsättningen påverkar vardagslivet är individuellt.

WHO har en definition av synnedsättning:

Den person som på bästa ögat och efter korrektion med glasögon eller kontaktlinser har en synskärpa som är 0,3 eller sämre. Eller den som har ett synfält på mindre än 20 grader.

Även den som har bättre syn än så kan ha svårigheter i vardagen.

Om synnedsättning på 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa mer om synnedsättning:

  • Symtom
  • När ska jag söka vård?
  • Hur en undersökning går till
  • Synnedsättning kan bero på många saker
  • Ögonsjukdomar som kan ge synnedsättning
  • Synnedsättning som beror på andra sjukdomar
  • Synnedsättning som beror på en skada på ögat
  • Att leva med en synnedsättning
  • Att vara närstående till någon med en synnedsättning
  • Påverka och delta i din vård

Om synnedsättning på 1177.se

Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Uppifrån blick på skor framför pilar som visar vägval

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län.
Bokryggar i bibliotek - bokstöd med texten adhd

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om synnedsättning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Är du på jakt efter mer information om synnedsättning?

Länkar till andra webbplatser