Stöd vid synnedsättning

Vissa synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Det finns ändå bra hjälp att få för att kompensera för synnedsättningen. Det kan underlätta ditt vardagsliv och hjälpa dig att leva ett aktivt liv.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn

Barn behöver gå till en ögonläkare vid misstanke att barnet ser dåligt. En optiker får inte skriva ut recept på glasögon till ett barn som är under 8 år. Detta för att barnets syn utvecklas och det är viktigt att få en bedömning om vad det är som orsakar en dålig eller försämrad syn.

När det gäller äldre barn går det att vända sig till en skolsköterska för en första kontroll. Det går också bra att gå direkt till en optiker.

För vuxna

Är du vuxen kan du ta kontakt med en optiker för en synundersökning om du upplever att din syn förändrats. Vid behov hjälper optikern dig vidare till en ögonläkare.

Vid plötslig synförändring 

För både barn och vuxna gäller att man snabbt ska kontakta vårdcentral, ögonläkare eller akutmottagning vid plötslig förändring av synförmågan. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning.

Bidrag för glasögon

Barn som behöver glasögon eller kontaktlinser kan få bidrag. I vissa fall kan även vuxna få bidrag. På 1177.se kan du läsa mer.

Bidrag för glasögon - information på 1177.se.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Du som har fler frågor om din syn kan också vända dig direkt till en ögonläkare. Det är särskilt viktigt om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt, till exempel glaukom (grön starr). Då är det viktigt att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt så att du kan få behandling. Ögonläkare finns på ögonmottagningen på Akademiska sjukhuset och på en del mottagningar i länet. I Uppsala finns också privatpraktiserande ögonläkare. Kontakta 1177 för mer information.

Syncentralen

Du som har en betydande synnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälpmedel från syncentralen. Till syncentralen kommer du via remiss från en ögonläkare.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Infotek

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. På infoteket kan du också låna böcker och få tips om appar, bildstöd och andra smarta lösningar för att få vardagslivet att fungera. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Lekotek

På habiliteringens lekotek i Uppsala finns pedagogiskt och anpassat material att låna till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habilitering, syn- eller hörcentral i Uppsala län. För mer information, kontakta habiliteringen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Stöd från din kommun

Kommunens syn- och hörselinstruktörer kan ge stöd och träning som underlättar för dig att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan gör du hos din hemkommun.

Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Ibland hjälper inte glasögon eller kontaktlinser för att helt kompensera för en synnedsättning. Det finns många typer av hjälpmedel som kan hjälpa dig att vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt. På 1177.se kan du läsa mer om synhjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Synhjälpmedel - information på 1177.se.

Frågor

1177.se telefonrådgivning

Telefon 1177.

Syncentralen i Uppsala län

Telefon 018-611 67 25.

Måndag–fredag, klockan 8–10.30.

Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset

Telefon 018-611 51 28.

Måndag–torsdag klockan 7.30–14.30, fredag 8.30–11.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.

Måndag–torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om synnedsättning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.