Stöd vid synnedsättning

Vissa synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Det finns ändå bra hjälp att få för att kompensera för synnedsättningen. Det kan underlätta ditt vardagsliv och hjälpa dig att leva ett aktivt liv.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn

Barn behöver gå till en ögonläkare vid misstanke att barnet ser dåligt. En optiker får inte skriva ut recept på glasögon till ett barn som är under 8 år. Detta för att barnets syn utvecklas och det är viktigt att få en bedömning om vad det är som orsakar en dålig eller försämrad syn.

När det gäller äldre barn går det att vända sig till en skolsköterska för en första kontroll. Det går också bra att gå direkt till en optiker.

För vuxna

Är du vuxen kan du ta kontakt med en optiker för en synundersökning om du upplever att din syn förändrats. Vid behov hjälper optikern dig vidare till en ögonläkare.

Vid plötslig synförändring 

För både barn och vuxna gäller att man snabbt ska kontakta vårdcentral, ögonläkare eller akutmottagning vid plötslig förändring av synförmågan. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning.

Bidrag för glasögon

Barn som behöver glasögon eller kontaktlinser kan få bidrag. I vissa fall kan även vuxna få bidrag. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer.

Bidrag för glasögon - information på 1177 Vårdguiden

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Du som har fler frågor om din syn kan också vända dig direkt till en ögonläkare. Det är särskilt viktigt om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt, till exempel glaukom (grön starr). Då är det viktigt att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt så att du kan få behandling. Ögonläkare finns på ögonkliniken på Akademiska sjukhuset och på en del mottagningar i länet. I Uppsala finns också privatpraktiserande ögonläkare. Kontakta 1177 Vårdguiden för mer information.

Syncentralen

Du som har en betydande synnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälpmedel från syncentralen. Till syncentralen kommer du via remiss från en ögonläkare.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till en person som har kontakt med syncentralen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket

Stöd från din kommun

Kommunens syn- och hörselinstruktörer kan ge stöd och träning som underlättar för dig att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan gör du hos din hemkommun.

Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpmedel

Ibland hjälper inte glasögon eller kontaktlinser för att helt kompensera för en synnedsättning. Det finns många typer av hjälpmedel som kan hjälpa dig att vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om synhjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Synhjälpmedel - information på 1177 Vårdguiden

Hit kan du vända dig med frågor

 • 1177 Vårdguidens telefonrådgivning,
  telefon 1177.
 • Syncentralen i Uppsala län, telefon 018-611 67 25
  (måndag–fredag, kl 9–10.30).
 • Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset,
  telefon 018-611 51 28
  (måndag–torsdag kl 7.30–14.30, fredag 8.30–11).
 • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
  telefon 018-611 66 77
  (måndag–torsdag kl 12–17, onsdag kl 12–19.)
Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Bokryggar i bibliotek - bokstöd med texten adhd

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om synnedsättning.
Bildschema över tisdag. Bildsymbol "Väckarklockan ringer"

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.