Tourettes syndrom

Tourettes syndrom innebär att man har upprepade, plötsliga rörelser och läten som kallas tics. För att få diagnosen Tourettes syndrom ska ticsen ha börjat före 18 års ålder, ha pågått under minst ett år och ha stor påverkan på barnets liv.

Cirka 10 procent av alla barn har lindriga tics någon gång under sin barndom. Ungefär en halv till en procent av alla skolbarn har symptom på Tourettes syndrom. Fler pojkar än flickor får diagnos. I många fall har någon familjemedlem eller nära släkting till barn med Tourettes syndrom också tics. Barn med Tourettes syndrom kan få bra hjälp för att bli av med tics eller ticsa mindre.

Om Tourettes syndrom hos barn, på 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa mer om Tourettes syndrom hos barn:

  • Symtom vid Tourettes syndrom
  • När och var ska jag söka vård?
  • Undersökningar och utredningar
  • Behandling av Tourettes syndrom
  • Vad kan du och barnet göra själva?
  • Vad kan det bero på?
  • En del kan ha kvar ticsen
  • Frågor och svar
  • Påverka och delta i din vård

Läs mer om Tourettes syndrom hos barn på 1177.se

Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Uppifrån blick på skor framför pilar som visar vägval

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län.
Bildschema över tisdag. Bildsymbol "Väckarklockan ringer"

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Är du på jakt efter mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Länkar till andra webbplatser

Är du på jakt efter mer information om psykisk ohälsa?

Länkar till andra webbplatser