Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Vanliga former av tvångsproblem kan handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långdragna rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada.

Om OCD - tvångssyndrom hos vuxna - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa om OCD (tvångssyndrom):

 • Symtom.
 • När och var ska jag söka vård?
 • Vad kan jag göra själv?
 • Undersökningar och utredningar.
 • Behandling.
 • Vad beror det på?
 • Närstående till någon som har tvångssyndrom.
 • Påverka och delta i din vård .

Läs om OCD - tvångssyndrom hos vuxna på 1177.se.

Om OCD - tvångssyndrom hos unga på 1177.se

På 1177.se kan du också läsa om tvångssyndrom hos barn och tonåringar:

 • Hur märks tvångssyndrom hos barn och tonåringar?
 • Vad är tvångstankar?
 • Vad är tvångshandlingar?
 • När ska jag söka vård?
 • Behandling
 • Varför får man tvångssyndrom?
 • Att vara förälder till ett barn med tvångssyndrom

Om OCD - tvångssyndrom hos barn och tonåringar på 1177.se.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid psykisk ohälsa.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om tvångssyndrom och Tourettes syndrom.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Infotekets film om tvångssyndrom (OCD)

Här berättar psykolog Sandra Bates om OCD, vad det är, om orsaker och om hur man kan behandla OCD. Du får också träffa personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med OCD.

Inspelad hösten/vintern 2018/2019. Speltid: 19 minuter.
Filmen har svensk text.