Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Vanliga former av tvångsproblem kan handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långdragna rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada.

Om OCD - tvångssyndrom hos vuxna på 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa om OCD - tvångssyndrom:

 • Symtom
 • När och var ska jag söka vård?
 • Vad kan jag göra själv?
 • Undersökningar och utredningar
 • Behandling
 • Vad beror det på?
 • Närstående till någon som har tvångssyndrom
 • Påverka och delta i din vård 

Läs om OCD - tvångssyndrom hos vuxna på 1177.se

Om OCD - tvångssyndrom hos unga på 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa om tvångssyndrom hos barn och tonåringar:

 • Hur märks tvångssyndrom hos barn och tonåringar?
 • Vad är tvångstankar?
 • Vad är tvångshandlingar?
 • När ska jag söka vård?
 • Behandling
 • Varför får man tvångssyndrom?
 • Att vara förälder till ett barn med tvångssyndrom

Om OCD - tvångssyndrom hos barn och tonåringar på 1177.se

Infotekets faktatexter om OCD

Infotekets film om OCD (tvångssyndrom)

Här berättar psykolog Sandra Bates om tvångssyndrom (OCD), vad det är, om orsaker och om hur man kan behandla OCD. Du får också träffa personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med OCD.

Speltid: 19 minuter. Svensk textning.

Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Uppifrån blick på skor framför pilar som visar vägval

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Vill du veta mer om psykisk ohälsa?

Om psykisk ohälsa på andra webbplatser