Läs- och filmtips om kognition

Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera. Här hittar du lästips om kognition. De böcker och filmer vi tipsar om finns att låna på infoteket i Uppsala och på länets mini-infotek. Det kostar inget och alla är välkomna att låna.