Infotekets lästips om kognition

Eva Akne är Infotekets bibliotekarie. Här ger hon tips på böcker om kognition. Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera.

De böcker som du kan läsa om här finns att låna på:

Urvalet är framtaget med hänsyn till kvalitet och tillgänglighet. De böcker och filmer vi rekommenderar ska alltid vara i enlighet med aktuell forskning. Det gäller också all övrig litteratur i Infotekets bokkatalog.

Lästips om kognition