Infotekets lästips om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Eva Akne är Infotekets bibliotekarie. Här ger hon tips på böcker och filmer om läs- och skrivsvårigheter.

De böcker och filmer som du kan läsa om här finns att låna på:

Urvalet är framtaget med hänsyn till kvalitet och tillgänglighet. De böcker och filmer vi rekommenderar ska alltid vara i enlighet med aktuell forskning. Det gäller också all övrig litteratur i Infotekets bokkatalog.

Lästips om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi