Samtala om svåra händelser i omvärlden

Vi kan alla bli oroliga för saker som händer omkring oss. På den här sidan ger vi lite tips om hur du kan prata om svåra händelser och förklara på ett enklare sätt. Vi har också samlat länkar till andra webbplatser där du kan få lättillgänglig och anpassad information.

Finger som pekar på bildkarta med symboler med anknytning till kriget i Ukraina.

Skapa samtal för förståelse

Använd gärna bilder som stöd vid samtal. Vi förstår ofta det talade språket bättre om det samtidigt förstärks med en bild. Det ger en större möjlighet att bearbeta, processa och förstå än om vi får informationen enbart muntligt.

Pekprat

Pekprat kan vara ett sätt att använda bilder som stöd vid samtal. Samtidigt som vi pratar pekar vi på bilder som förtydligar pratet. Bilderna skapar ett gemensamt fokus för det samtalet handlar om. Den som har svårt att prata kan dessutom peka på bilderna för att göra sig förstådd.

Det finns färdiga så kallade pekkartor eller pratkartor att ladda ner från olika webbplatser. Via länkarna under "Webbsidor med samlat material" hittar du material att skriva ut.

Du kan även skapa egna kartor med bilder. Ett sätt är att använda gratistjänsten bildstod.se. 

Se infotekets filmer på Infoteket Play om hur du skapar bildstöd med hjälp av bildstod.se.

Ritprat

Med ritprat menas att föra ett samtal med stöd av enkla bilder. Vi ritar, skriver och förklarar det vi pratar om. Ritprat kan göra det lättare att hålla fokus i ett samtal, att förklara och kunna förstå vad som har hänt eller vad som ska hända.

Här visar vi exempel på hur ett ritprat kan gå till.


Det går också bra att ritprata med hjälp av en Ipad och appen Ritprata.
Se infotekets film på Infoteket Play om appen Ritprata 2.

Skattningsskalor för att beskriva vad man känner.

Visuell skattningsskala för att uttrycka känslor och åsikter

Med hjälp av visuella skattningsskalor kan vi lättare uttrycka känslor och åsikter.

Här finns några exempel på skattningsskalor:

Hämta kunskap som stöd för samtal

Här finns nyheter som är lättare att förstå:

Här finns information om hur vi kan prata om det som händer:

Webbplatser med samlat material

På de här sidorna finns tips och material som ger information och stöd för samtal om oroligheter i omvärlden: