Material att ladda ner

Här hittar du nedladdningsbart material för kommunikativt och kognitivt stöd i vardagen.

Veckoschema som exempel på material att ladda ner.

Bildstöd i vardagssituationer

Ekonomi

Räcker pengarna? Hur mycket måste jag spara?

För att ha koll på sina pengar behöver man skapa rutiner, få struktur och ha en uppfattning om pengars värde. Bildstöd kan hjälpa dig att få en bra överblick.

Vardagssysslor

Vad ska jag göra först? Hur gör man när man städar eller diskar?

Här hittar du steg-för-steg-instruktioner med både bilder och text för olika vardagssysslor.

Komma ihåg

Har jag packat allt jag behöver? Vad var det jag skulle handla?

Det kan finnas olika anledningar till att ha svårt att komma ihåg saker. Minnesproblem kan i olika grad påverka vardagen. Intresse och motivation spelar stor roll för förmågan att minnas.

För att göra det lättare kan man till exempel skriva inköpslistor och använda kom-ihåg-kort.

Förberedelser

Ibland kan det kännas extra bra att vara förberedd på vad som kommer att hända. Här finner du exempel på hur man kan göra förberedelser med både bild och text.

Scheman

Vad var det jag skulle göra? När skulle jag göra det?

Ett schema kan vara till hjälp för att minnas och svarar på frågorna vad och när. Ett schema kan se ut på många olika sätt. Här får du se några exempel.

Dagsremsor

  • Dagsremsor (Habiliteringens resurscenter Stockholm)

    På remsorna kan du fästa bilder på olika aktiviteter som är inplanerade för olika dagar.

Veckoscheman

Månader och år

Bildstöd för kommunikation och delaktighet

Kommunikativt stöd är det som underlättar kommunikationen mellan människor. Både för att uttrycka sig och förstå varandra. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ersätter och kompletterar bristande tal och kommunikation. Bildstöd är en typ av AKK.

Situationskartor

En situationskarta är en kommunikationskarta som är anpassad för en viss situation eller aktivitet. En sådan bildkarta kan vara den första kontakten en person får med bildkommunikation och kan vara mycket positiv att använda om det är en rolig och motiverande lek eller annan aktivitet som bildsätts!

Pekkartor för barnböcker

En karta med bilder är bra att använda vid bokläsning och du pekpratar då samtidigt som ni läser boken tillsammans. Prata om det ni läser och peka samtidigt på de bilder som passar till det du säger och läser om i boken.

Bildstöd "Kom hit flykting"

Bildstöd vid samtal om våld 

Bildsamt har tagit fram material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda ut när man misstänker att någon blivit utsatt för våld och för samtal med bland annat polis, socialtjänst och psykolog.

Kommunikationskartor till social- och hälsovården 

Bildkartorna kan öppnas i Papunets bildverktyg där du själv kan lägga till bilder och texter enligt dina egna behov.

Kommunikationsmappar och pass 

Färdiga mappar och mallar att utgå ifrån för att göra egna kommunikationsmappar eller kommunikationspass.

Skattningsskalor

Visuell skattningsskala för att uttrycka känslor och åsikter

Bildsymboler: Sergio Palau, Arasaac.org, CC

Med hjälp av visuella skattningsskalor kan vi uttrycka känslor och åsikter. Det osynliga blir synligt.

Bildark

Här finns bildark att ladda ner för eget bruk

Frågor för att ha koll

För att uppleva att vi har koll i vardagen behöver vi veta:

• Var ska jag vara?
• Vem ska jag vara med?
• Vad ska jag göra?
• Varför?
• Hur ska jag göra?
• När?
• Hur länge?
• Vad händer sedan?

Infotekets plånboks-kort "Frågor för att få koll"

Tips och sammanställningar

Kommunikativt och kognitivt stöd 

På Habiliteringens resurscenter finns tips och sammanställningar kring kommunikativt och kognitivt stöd att ladda ner. 

Checklistor