Till kursledaren

Utse ansvarig

Det är viktigt att ni utser någon på plats som ansvarar och administrerar kursen. Det kan vara enhetschefen på förskolan, korttids, boende eller daglig verksamhet. Det kan också vara habiliteringspersonal som använder filmerna som kursmaterial eller en förälder som själv gått den ordinarie teckenkursen men nu vill samla hela nätverket eller nya avlösare, ledsagare eller assistenter och använda webbkursen.

Planera kursen

Det är viktigt att du som ansvarig tittar på kursupplägget och planerar hur det ska fungera i er grupp. Hur lång tid ska man avsätta till övningsuppgiften? Ska vi ta tid att repetera vissa kapitel eller ska var och en få göra det själv? Ska vi avsluta tillfällena med att en kort stund planera för hemuppgifterna? Hur ska vi följa upp hemuppgifterna? Detta är några av de frågor du bör fundera på innan ni startar, sedan kan ni ju utvärdera och göra mindre ändringar gång för gång.

Följ upp kursen löpande

Det är viktigt att ni följer upp och pratar i er grupp om de olika teman som vi har valt och hur dessa teman blir viktig just i er miljö. Prata även igenom kursmålen i gruppen, detta är bra att göra efter introduktionsfilmen. Det är högt satta kursmål med stora krav på kursdeltagaren.

Våga teckna!

När vi börjar teckna i filmerna på Tema 1 till Tema 5 är det viktigt att du uppmanar alla att själv göra tecknen. När man tittar på den som tecknar på filmen så tittar man på handformen, rörelsen och platsen för tecknet, sedan imiterar man och gör lika. Det är viktigt att TAKK-kursen blir ett övningstillfälle för att själv teckna.

Material till dig som är kursledare

Vill du se filmen textad?

Filmerna i kursen är textade på svenska. För att ställa in textning, klicka på knappen för textning. Du hittar den i filmrutans nederkant när du startat filmen.

Knappen ser ut så här Symbol för undertextning "CC". eller Symbol för undertextning..

Kontakt

Den här kursen är skapad av Habiliteringen i Uppsala län.

Kontakt med ansvarig för innehållet på sidan sker genom e-post till: habiliteringen@regionuppsala.se.