GDPR

När du börjar studera på Region Uppsala Folkhögskola behöver vi samla in och hantera uppgifter om dig. På den här sidan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter?

När du ansöker till skolan samlar vi in följande uppgifter:

  • Namn.
  • Var du bor.
  • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-post.
  • Personnummer.
  • Eventuell uppgift om anhörig.
  • Referenser, intyg och omdömen som du väljer att lämna till oss.
  • Andra uppgifter som du väljer att delge oss.
  • När du börjar hos oss tar vi även en bild på dig. Det gör vi för att kunna veta vem du är och att du får vara på skolan.

Under läsåret hanterar vi även omdömen och uppgifter om dina skolresultat.

När du sedan avslutar dina studier hos oss sparar vi vissa av dina personuppgifter för arkivändamål och bokföringsändamål. Till exempel intyg på att du har studerat hos oss.

Varför?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och din skolgång hos oss. Enligt lag sparar vi även vissa uppgifter om dig efter att du slutat din utbildning hos oss.

Det är viktigt att ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Det innebär att hanteringen av personuppgifterna är laglig. Vi har två rättsliga grunder för hanteringen av dina personuppgifter:

Allmänt intresse

Eftersom folkhögskoleverksamheten är viktig för samhället och är lagstiftad kan vi använda den rättsliga grunden allmänt intresse för personuppgiftshanteringen i den dagliga verksamheten.

Rättslig förpliktelse

Vi är skyldiga att följa arkivlagen och bokföringslagen i vår verksamhet. För att kunna göra det behöver vi hantera personuppgifter och kan därmed ha rättslig förpliktelse som rättslig grund för vissa delar av vår verksamhet, som redovisning av hur vi använt statsbidrag, behörighetsintygande och arkiverande av intyg. 

Vem hanterar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av dem som behöver det för att kunna administrera och bedriva din utbildning, såsom kursföreståndare och skoladministratör. Användandet av personuppgifterna är begränsat så att behöriga endast ser de uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte har fyllt 20 och inte går eller gått färdigt en utbildning på gymnasienivå. Därmed kan vi behöva lämna ut uppgifter om dig till din hemkommun.

Vem är ansvarig?

Det är Region Uppsalas kulturnämnd (org.nr. 232100-0024) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten

Läs mer

Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter på Region Uppsalas hemsida.

Kontakt

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Uppsalas dataskyddsombud. 

Adress: Dataskyddsombudet, Region Uppsala, 751 85 Uppsala 

Telefon: 018-611 00 00 

E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se